Chong Tham Nhung Viet Nam

Xin cac ban gui email vao dia chi sau de thong bao cac tin tuc chong tham nhung: thamnhung.post@blogger.com .Tieu de cua email la tieu de cua bai bao. Chung ta hay cung nhau xay dung to quoc Vietnam

5/04/2015

RE:partner from China

Dear Sir/Madam

This is Steven from China,i have more than ten years experince in international trade business. So if you want buy something from China or want a guide when you come to China, i'm very glad to help you. You will know i'm a good partner who you want in China.

Looking forward to cooperate with you.

Thanks&Regards

Steven Zhang
Mobile:0086-13812134231
E-mail: sales@dragon-ascendas.com
SKYPE: zhangjunokok
Whatsapp: +86 13812134231

5/02/2015

Gửi Anh/chị thông tin nội dung chương trình sơ cấp nghề

Nếu nội dung không hiển thị mời Anh/chị kích vào Hiển thị toàn bộ nội dung

4/25/2015

Thư mời tham dự khóa đào tạo về quản lý ĐTXDCB trên toàn quốc


Viện Quản Lý Đào Tạo ESC

Thư Mời

(V/v : Tham dự khóa đào tạo về quản lý ĐTXDCB trên toàn quốc)

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư XDCB cũng như đáp ứng một trong những điều kiện và năng lực cho cá nhân/tổ chức khi tham gia vào hoạt động xây dựng cơ bản theo quy định tại các Thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng, Bộ KH&ĐT, Viện ESC trân trọng kính mời quý cơ quan đăng ký học và làm thủ tục nhập học các khóa học tổ chức tại các tỉnh/thành của Việt Nam theo nội dung chi tiết mời Qúy vị cập nhật tại: http://www.daotaonghiepvu.ed.vn

Liên hệ: Lê Khả hiếu: Holine: 0915.500.911 - 0915.510.911

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :
Viện Quản Lý Đào Tạo Và Dạy Nghề 
Địa chỉ: Số 
12 Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Email: daotaoesc@gmail.com

Website:    http://www.enterscvietnam.com

Viện Enter.sc nhận tổ chức các khóa học theo yêu cầu tại tỉnh hoặc tại đơn vị

 

4/11/2015

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

THEO NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP

Ngày 12/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động số 05/2015/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2015, nhằm giúp người lao động; người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động theo quy định tại Điều 2 của Bộ luật Lao động nắm bắt kịp thời các nội dung mới của Bộ Luật Lao động, Viện Quản Lý Đào Tạo "HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG theo nghị định 05/2015/NĐ-CP".

 

Mời bạn xem chi tiết tại: http://www.enterscvietnam.com 

Hoặc liên hệ: 0915.646.291

Email: manhhungtuvangiaoduc@gmail.com

 

4/03/2015

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me ygavorih@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me ofucahidufu@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me jiriwedero@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me ybafihy@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me anaboqyximo@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me kerixarehaw@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me ygavorih@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me anaboqyximo@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me ybafihy@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me jiriwedero@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me wafefuhexam@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me kerixarehaw@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me kerixarehaw@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me kerixarehaw@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me wafefuhexam@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me jiriwedero@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me jiriwedero@yandex.ru

Good day to you my friend.

Hi there sweet!
Would you mind to finding a young and nice girl of 24?
My name.s Olga. I am from Russia.
Have you ever heard that the loveliest girls in the world live in my
country? Don.t even doubt!
I want to invite you to a very nice international family life agency where
hundreds of single people are looking for their future lovers.
I long for finding a special person for serious relations or even family
life.
Aren.t you the one I am searching for? Please email me rohipune@yandex.ru

3/24/2015

A Thousand Romantic Moments Every Day

A Thousand Romantic Moments Every DayHello!
A Thousand Romantic Moments Every Day
Everyone will experience success with AnastasiaDate
What do we count as a success? Yes, we have dates, engagements and weddings
but that doesnБ─≥t cover the thousands of little moments of magic that we
generate each and every day.
For each bouquet of flowers sent there is a Lady left with a feeling of
warmth and love.
Each time a Live Chat ends with the words Б─°with Love my darling, speak
soonБ─², isnБ─≥t that also a success?
Every time one of clients goes to bed dreaming about his Lady in Ukraine or
her foreign prince, we also think that this is a small success.
The warm feelings of love, companionship and belonging which AnastasiaDate
provides to all of its clients day in, day out are real, and a testament to
the genuine intentions of our wonderful clients, both male and female.

http://anastasiaaffiliate.go2cloud.org/aff_c?offer_id=8&aff_id=25238

3/23/2015

1000's of Russian beauties are hoping to connect with you TODAY

Hello!

1000's of Russian beauties are hoping to connect with you TODAY. You are
half way to the unlimited and most exciting experience of Russian Romance
introductions. Move to the next level today!

Access your account and get in touch with the most gorgeous Ladies from
Russia and Ukraine. Attract attention to your profile by inviting Ladies to
Live ChatБ─╕

Browse Ladies Online and step into action!
http://anastasiaaffiliate.go2cloud.org/aff_c?offer_id=12&aff_id=25228

3/21/2015

Gửi bạn! thông tin về các khóa học nghiệp vụ mới năm 2015

Chào ban! Lâu nay không có học viên nào có nhu cầu về chứng chỉ các lớp nhiệp vụ à bạn, lâu không thấy bạn gửi hồ sơ cho mình. Mới có các lớp nghiệp vụ mới, bạn cập nhật tại: http://www.enterscvietnam.com ,  nếu có hồ sơ bạn gửi qua email cho mình,  email: lekhahieutuvangiaoduc@gmail.com  hoặc bạn lien hệ cho mình theo số mới: 0915.646.291

Trân trọng!

Công Ty CP Tư Vấn & Đào Tạo Giải Pháp Doanh Nghiệp
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: (04) 36419720  Fax: (04) 36419719

 


 

A Thousand Romantic Moments Every Day

A Thousand Romantic Moments Every Day

Hello!

A Thousand Romantic Moments Every Day
Everyone will experience success with AnastasiaDate

What do we count as a success? Yes, we have dates, engagements and weddings but that doesn▓t cover the thousands of little moments of magic that we generate each and every day.

For each bouquet of flowers sent there is a Lady left with a feeling of warmth and love.

Each time a Live Chat ends with the words ⌠with Love my darling, speak soon■, isn▓t that also a success?

Every time one of clients goes to bed dreaming about his Lady in Ukraine or her foreign prince, we also think that this is a small success.

The warm feelings of love, companionship and belonging which AnastasiaDate provides to all of its clients day in, day out are real, and a testament to the genuine intentions of our wonderful clients, both male and female.

Join the Success!

and get your own magical moments to treasure forever.

Unsubscribe from these notifications here__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 11350 (20150320) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

3/19/2015

Here's your SENSATIONAL chance to meet 1,000s of Russian women FREE on AnastasiaDate!__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 11346 (20150319) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

3/17/2015

Here's your SENSATIONAL chance to meet 1,000s of Russian women FREE on AnastasiaDate!

Hello!
Here's your SENSATIONAL chance to meet 1,000s of Russian women FREE on AnastasiaDate!
Swap Letters Free and introduce yourself to an adoring throng of Russian Beauties. Register Now to access your Inbox, read one Letter from EVERY new Lady marked with the offer and send an exciting response for free. Read Her message, admire Her photos and then send one of your own — all at no cost.


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 11334 (20150317) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

1/26/2015

Enjoy your travel and life by WorldVentures

Hi, friend

WorldVentures is a lifestyle company that markets travel-related products. Combining the power of the Internet with the time-tested strength of word-of-mouth marketing, WorldVentures is a leader in the leisure travel industry. WorldVentures Marketing LLC is a privately held company based in Plano, Texas, with active Representatives and members in all 50 states in the United States as well as internationally and has affiliated companies in Canada (WorldVentures Canada Inc.) and Hong Kong (WorldVentures Marketing (Hong Kong) Limited).

The inspiration for WorldVentures came from company founders Wayne Nugent and Mike Azcue. Together, they envisioned a company that combined the power of the Internet with direct selling to do something truly innovative.

Wayne and Mike assembled a team of experienced and dedicated professionals, and on December 10, 2005, WorldVentures was launched in the US. Since then, the company has enjoyed incredible success and rapid growth. And in 2009, WorldVentures started to expand into global markets. WorldVentures offers something that is one-of-a-kind in the direct-selling and travel industries. Essentially, WorldVentures is a lifestyle company.

About more information can visit our website: www.worldventures.biz/ or on internet .

If you want join us to be a member, can contact with me.

Steven
www.worldventures.biz
www.dreamtrips.com

1/17/2015

Re: WELDING MATERIAL SUPPLIER-SQ WELDING GROUP

Dear friend,

How are you?
My name is Alice from Shijiazhuang Shiqiao electric welding material co., ltd.
We are the professional manufacturer of welding electrode and welding wire for 30 years.Our Brand is Stone Bridge Brand.

We mainly manufacture
Carbon steel welding electrode AWS E6013 E7018
2.5x300mm, 3.2x350mm,
4.0x400mm, 5.0x400mm
Co2 gas shielded welding wire AWS ER70S-6
0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm
Stainless Steel Welding Electrode
Cast Iron Welding Electrode Tungsten Electrode
Carbon Steel Submerged Arc Welding Wire
Carbon Steel and Self-shield Flux-cored Welding Wire
Aluminum & Aluminum Alloy Welding Wire
Direct factory, competitive price, stable and high quality, good service for you.

Our welding product quality is very good
1)stable arc, less splash
2)Shaped good appearance
3)easy for removal of slag layer
4)easy for striking arc and re-striking arc

If you are interested in our products, please feel free to let me know which items you need.

Waiting for your soon reply

Best regards

Alice

Shijiazhuang Shiqiao Electric Welding Material Co.,ltd.
Add :South shengli street,Shijiazhuang city Hebei province China
Email: alice@sqhc.com.cn www.sqhc.com.cn
Skype : cheyennemom WhatsApp: 008613673135771
Tel: 0086311-82267598 Ext 801
Mobile :0086-13673135771

1/04/2015

khóa học sơ cấp nghề & cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

                    Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề

Thông báo tuyển sinh & cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

( liên tục tuyển sinh xét tuyển và đào tạo trong năm, tuyển sinh toàn quốc,học Buổi tối, hoặc thứ 7, chủ nhật, có thể mở tại các địa phương)

------------------------------------------------

Viện thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo nghề theo chương trình liên kết với một số Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề tổ chức trên địa bàn toàn quốc theo các nội dung sau:

 

I. SƠ CẤP NGHỀ (3,6,9 tháng):

 

- Hàn; Cơ khí

- Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện nước; Điện thuỷ lực máy thi công xây dựng; Điện máy thi công Công nghệ ô tô;

- Sửa chữa điện máy công trình; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Sửa chữa điện lạnh ô tô; Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô; Sửa chữa cơ khí động cơ ;

- Lắp đặt cầu ; Xây dựng cầu đường bộ;

- Vận hành cầu trục; Vận hành máy xúc; Vận hành máy ủi; Vận hành máy san; Vận hành máy lu; Vận hành máy rải thảm; Vận hành máy nâng hàng; Vận hành búa đóng cọc; Vận hành máy thi công nền ; Vận hành máy thi công mặt đường; Vận hành lò hơi;

- Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Xác định tính chất cơ lý đất trong phòng và hiện trường; Xác định tính chất cơ lý bê tông xi măng; Xác định tính chất cơ lý nhựa và bê tông nhựa; Xác định tính chất cơ lý kim loại và mối hàn;

- Ổn định đường; Tuần đường; Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính; Công nghệ thông tin;

- Nề hoàn thiện; Cắt gọt kim loại;

- Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp...

- Kỹ thật xây dựng; Kế toán doanh nghiệp; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Vận hành máy xây dựng; Vận hành máy đóng cọc; Mộc xây dựng & trang trí nội thất; Nền hoàn thiện; Cấp thoát nước; Tin học văn phòng; Cốt thép hàn; Văn thư hành chính; Hàn; Cắt goạt kim loại; Vận hành cầu trục; Điện dân dụng; Điện công nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

Liên hệ: Lê Hiếu 0915.500.911
Email:  
entersc.hn@gmail.com

Viện Quản Lý Đào Tạo Và Dạy Nghề

Địa chỉ: Số 220 Đường Láng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Holine: 0915.500.911 - 0915.510.911
Email:
entersc.hn@gmail.com -info@enterscvietnam.com
Website: http://www.enterscvietnam.com

Mã Văn Bản:  =) Tải về

Nhận tổ chức hợp đồng tại đơn vị

12/23/2014

Thư mời hợp tác đào tạo và cấp chứng chỉ


Hi Bạn,

                               Thư mời hợp tác đào tạo
Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và triển khai thị trường rộng trên các tỉnh. Hiếu trận trọng cùng các anh chị triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ trên phạm vi toàn quốc.Rất mong nhận được hợp tác của Anh/chị.

·  Cam kết kinh phí giá rẻ nhất.

·  Nhanh chóng, uy tín, thuận lợi

·  Xây dựng cơ chế tốt nhất để các Anh/chị dễ dàng làm việc

Xem chi tiết nội dung khóa và kinh phí đào tạo mời Anh/chị cập nhật tại: http://www.enterscvietnam.com

Liên hệ:  Lê Hiếu: 0915.500.911

Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề

VPGD: số 220 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội

ĐT (04) 36419720 – Fax: (04) 36419719

Email: entersc.hn@gmail.cominfo@enterscvietnam.com

 

Viện Quản lý đào tạo nhận tổ chức riêng cho từng đơn vị


                Copyright © enterscvietnam.com, 2008

         

            

12/06/2014

Re: steel pipe

Dear Sir/Madam,

We are a manufacturer and trading company for low carbon steel materials. Our products includes: 1, erw steel pipe, round, square and rectangular; 2, GI steel pipe or gi hollow section.

Our company established since 2002. We own two factories, one is for square tube, another one is for round tube. We export several tens of thousand tons steel material every year.

We are looking for partner all the world. Hope we will have a chance to cooperate.

Thanks for taking time to read my email.

Best Regards

Steven
Tianjin Helon International Trading Co.,LTD
ADD: No.9 of Technology street, Daqiuzhuang Industrial District,Tianjin, China
Mobile:0086-13812134231
E-mail: zhangjunokok@gmail.com
SKYPE: zhangjunokok
Whatsapp: +86 13812134231
Website: www.tjzld.cn

11/17/2014

CV Hợp tác năm 2014

Thư mời hợp tác

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và triển khai thị trường rộng trên các tỉnh. Hiếu trân trọng cùng các anh chị triển khai các khóa đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Rất mong nhận được sự hợp tác của các anh chị.
- Cam kết kinh phí rẻ nhất.
- Nhanh chóng, uy tín, tiện lợi.
- xây dựng cơ chế tốt nhất để các anh chị dễ dàng làm việc.

Kinh phí và các khóa tập huấn Anh/chị  liện hệ mình để mình gửi thông tin chi tiết.

 

Hoặc xem chi tiết nội dung các kháo tập huấn và tải văn bản Tại Đây

 

Liên hệ: Mr: Hiếu 0915.500.911 - 0915.510.911

Viện Quản Lý Đào Tạo Và Dạy Nghề ENTERSC
Địa chỉ: Số 220 Đường Láng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
Tel: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Email: entersc.hn@gmail.com - info@enterscvietnam.com
Website: http://www.enterscvietnam.com

Nhận tổ chức hợp đồng tại đơn vị

9/10/2014

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN

Viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ, chứng nhận ( hành nghề) Đến nay, viện đã tổ chức thành công rất nhiều các khoá họctại hầu hết các tĩnh, thành ở Việt Nam và nhận được những tin hiệu phản hồi tích cực từ phía học viên.Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc ngành dọc có thể tiếp cận đến các khoá học một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề đề nghị được phối hợp với quý cơ quan để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nêu trên tại địa bàn tỉnh.Hoặc đơn vị cá nhân tự tổ chức Viện Enter.sc chỉ tính phí cấp bằng.

 

Xem chi tiết các khóa học Viện đào tạo và cấp bằng  Tại Đây

Liên hệ: Lê Hiếu 0915.500.911 - 0915.510.911

Viện Quản Lý Đào Tạo ENTERSC

Địa chỉ: Bán Đảo Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai- TP. Hà Nội

Tel: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719

Email: entersc.hn@gmail.com - info@enterscvietnam.com

Website: http://www.enterscvietnam.com

8/23/2014

Khai giảng các khóa học về sơ cấp nghề & trung cấp nghề

Vin qun lý Enter.sc

Thư mời tham dự

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, công ty, cá nhân

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

SƠ CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2014

( liên tục tuyển sinh xét tuyển và đào tạo trong năm, tuyển sinh toàn quốc,

học Buổi tối, hoặc thứ 7, chủ nhật, có thể mở tại các địa phương)

Viện Enter.sc thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo nghề theo chương trình liên kết với một số Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề tổ chức trên địa bàn toàn quốc theo các nội dung sau:

I. SƠ CẤP NGHỀ (3,6,9 tháng):

- Hàn; Cơ khí

- Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện nước; Điện thuỷ lực máy thi công xây dựng; Điện máy thi công Công nghệ ô tô;

- Sửa chữa điện máy công trình; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Sửa chữa điện lạnh ô tô; Sửa chữa hệ thống khung gầm ô tô; Sửa chữa cơ khí động cơ ;

- Lắp đặt cầu ; Xây dựng cầu đường bộ;

- Vận hành cầu trục; Vận hành máy xúc; Vận hành máy ủi; Vận hành máy san; Vận hành máy lu; Vận hành máy rải thảm; Vận hành máy nâng hàng; Vận hành búa đóng cọc; Vận hành máy thi công nền ; Vận hành máy thi công mặt đường; Vận hành lò hơi;

- Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Xác định tính chất cơ lý đất trong phòng và hiện trường; Xác định tính chất cơ lý bê tông xi măng; Xác định tính chất cơ lý nhựa và bê tông nhựa; Xác định tính chất cơ lý kim loại và mối hàn;

- Ổn định đường; Tuần đường; Vẽ kỹ thuật trên máy vi tính; Công nghệ thông tin;

- Nề hoàn thiện; Cắt gọt kim loại;

- Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp...

II. CAO ĐẲNG NGHỀ (30 - 36 tháng) - TRUNG CẤP NGHỀ (18 - 24 tháng):

- Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Công nghệ ô tô; Hàn; Xây dựng cầu đường bộ;

- Kế toán doanh nghiệp; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ;

- Sửa chữa máy thi công xây dựng;

- Vận hành cần, cầu trục; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường;

 

Hoặc xem chi tiết Tại Đây

 

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

 

Liên hệ: Lê Hiếu 0915.500.911 - 0915.510.911

Email: entersc.hn@gmail.com

Viện Quản Lý Đào Tạo Và Dạy Nghề ENTERSC

Địa chỉ: Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN

Tel: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719

Email: entersc.hn@gmail.com - info@enterscvietnam.com

Viện Enter.sc nhận tổ chức các khóa học theo yêu cầu tại tỉnh hoặc tại đơn vị